YOOtheme

İL DİSİPLİN KURULUNA 29 ARALIK İŞ BIRAKMADAN DOLAYI AYLIKTAN KESME CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sendikamızın Kılık kıyafet eyleminin 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldığına dair MYK kararı

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Arkadaşlar 29 Aralık ile ilgili okullara disiplin cezası (aylıktan kesme) tebliğ edilmeye başladı. Yazı tebliğ edilen üyelerin dikkatine : Bu yazı, ceza yazısı değil savunma istem yazısı. Bu yazıya göre 7 gün içinde savunma vermek gerekiyor. İfade aşamasında genel merkezin ifade örneğini kullananların kısa bir savunma vermelerini, kullanmayanların ise genel merkezin ifade örneğini savunma olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz Ekte kısa savunma için örnek bir savunma örneği gönderilmiştir.

Savunma İstem Yazılarının Tebligatına İlişkin Açıklama

Bilindiği gibi 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz hizmet üretmeme eylemine katılan bazı üyelerimize aylıktan kesme teklifiyle savunma istem yazısı tebliğ edilmiş, bazı üyelerimiz de yaz tatilinde oldukları halde okul müdürlüklerince bu yazıları tebliğ almaya zorlanmaktadır. Öğretmenlere yaz tatilinde ya izin adreslerine ya da elektronik tebligatı almayı kabul etmişlerse elektronik yolla(e-mail, whatsapp) tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat alma konusunda yazılı bir beyanı olmasa dahi bu yolla tebligat almış, buna karşı çıkmamış kamu görevlisine yapılan elektronik tebligatta geçerli bir tebligattır. Bunun dışında öğretmenlerin okul müdürlüklerince yaz tatilinde tebligat almaya zorlanmaları hukuken mümkün değildir.

TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE PUAN INE OLURSA OLSUN İTİRAZ EDEBİLDİĞİMİZ GİBİ ,DEĞERLENDİRMENİN OBJEKTİF OLMADIĞINI BELGELERİYLE SUNARAKTA İTİRAZ EDEBİLİRİZ.
17.4.2015 gün ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. Maddesi uyarınca öğretmenler hakkında “Performans Değerlendirme Formu” düzenlenmekte ve bu Form’da öğretmenlere puan verilmektedir. Yönetsel işlem niteliğinde bu işleme karşı doğrudan dava açılabileceği gibi işlemi yapan okul müdürlüğüne 2577 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca bir itiraz dilekçesi vermekte mümkündür. Eğer itiraz dilekçesi verilecekse bu dilekçeye 60 gün içinde cevap verilmezse ya da olumsuz cevap verilerse 60 günlük dava açma süresinden kalan süre içinde dava açmak gerekir. Söz konusu itiraz dilekçeleri için okul müdürlüğünden mutlaka bir evrak numarası almak gerekir. Aşağıda örnek bir itiraz dilekçesine yer verilmiştir.

DİLEKÇE 1 TIKLAYINIZ

DİLEKÇE 2 TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ ÇARŞAMBA 29/06/2016, SAAT 15.30'DA EĞİTİM SEN ANKARA 2 NOLU ŞUBE DE AV.MAHMUT ELDEM'İN KATILACAĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Bilindiği gibi MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesinde,“Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi”nin yapılacağı kurala bağlanmıştır. Değerlendirmenin de Yönetmeliğin ekinde yer alan Performans Değerlendirme Formuna göre yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Eğitim Sen öteden beri, performans değerlendirmelerine karşı çıkmış, buna ilişkin çok sayıda açıklama ve değerlendirme yapmış, Yönetmeliğin 54. maddesi ile Yönetmeliğin ekinde yayımlanan Performans Değerlendirme Formunun iptali istemiyle dava açmıştır. (Danıştay henüz bu konuda bir karar vermemiştir). Özetle sendikamız performans değerlendirmesine ilişkin olarak açık ve net bir tutum takınmıştır.

Şubelerimizden gelen bilgilere göre, çok sayıda il ve eğitim kurumunda performans değerlendirme formları okul yöneticilerince doldurulmuş, ortada haklı hiçbir neden yokken tamamen kişisel ve politik nedenlerle bazı üyelerimize düşük notlar verilmiştir. Kendisine düşük puanlar verilen üyelerimiz elbette performans değerlendirme formlarının iptali istemiyle dava açabilirler. Sendikamızca üyelerimize bu konuda gerekli hukuk yardımının yapılacağının bilinmesini isteriz. Üyelerimiz ayrıca kurumlarına başvurabilir, düşük puan verilmesinin gerekçelerini öğrenmek isteyebilirler. Bu amaçla üyelerimiz için bir dilekçe örneği hazırlanmış, hazırlanan dilekçe örneği ekte gönderilmiştir. Ancak bu başvurunun dava açma sürecini durdurmayacağını belirtmek isteriz.

Performans değerlenmesinde düşük puan verilen üyelerimiz için dilekçe örneği için tıklayınız.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

YILIN YORGUNLUĞUNU ATMAK, TÜRKÜLERİMİZİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEMEK ÜZERE ŞUBE YEMEĞİMİZDE BULUŞUYORUZ. 23 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜNÜ GÖLBAŞI ÜÇMEŞELER'DE HACILAR VE DEREKÖY DERNEĞİ TESİSLERİNDE EĞİTİMSEN ANKARA 1 NO'LU ŞUBE YEMEĞİNDE BULUŞUYORUZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Eğitim Sen tarafından okul öncesi öğretmenlerinin “40 dakika ders, teneffüs hakkı, kadrolu yardımcı personel ve nöbet ücreti” talepleriyle ilgili “Nefes Almak İstiyoruz” imza kampanyası geçtiğimiz nisan ayında yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği değişiklikleri 16 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk ve ortaokullara nakil başvuru süreleri ve öğretmenlerin nöbet görevleri başlıklarında değişiklikler yapılmıştır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Öğrencilerimizden öğrendik, ırkçı gerici eğitim politikalarına ve uygulayıcılarına sırtımızı döndük! !!Milli Eğitim Bakanlığının Karnesini Verdik.
KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ! !!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Öğrencilerimizden öğrendik, ırkçı gerici eğitim politikalarına ve uygulayıcılarına sırtımızı döndük! !!Milli Eğitim Bakanlığının Karnesini Verdik.
KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ! !!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Baskılar, saldırılar ve hukuk tanımaz uygulamaları protesto için Ankara Emek ve Demokrasi güçleri olarak; 30.05.2016 Pazartesi (bugün), saat 18.30'da, Yüksel'de basın açıklaması yapıyoruz.
*Çocuk istismarlarını savunanlara SİNOP halkı tepkisini verdi. Şimdi Sinop olmak zamanı.
*Meclis komisyonundan tacizciyi, tecavüzcüyü aklayan, kadını yok sayan yasa geçti hukuksuzluğun, istismarın, tacizcinin hukuku oluşturulmaya çalışılıyor.
*Gazeteciler gözaltına alınıyor. Tutuklanıyor, haber alma kaynakları susturuluyor. Ülkenin dört bir yanında yapılan mitingler gösterilmiyor.
*Anayasanın Laiklik maddesinin son kırıntısına bile tahammülleri yok. Kamu kurumlarında mezhepçi, cinsiyetçi, uygulamalar çalışanları karşı karşıya getiriyor. 
*Usulsuz şikayetlerle baskılar sürgünler her geçen gün artırılıyor.
*Parlamentoya bile AKP'nin gölgesi olmazsanız size yer yok uygulaması ile hırsızlıklar, yolsuzluklar örtbas edilerek dokunulmazlıklar kadırılıyor, parlamenter sistem rafa kaldırılıyor. 
*Tek adam, tek din tek mezhep tek ulus dayatması ve başkanlığa odaklanmış bir şekilde meclis çalıştırılmaya çalıştırılıyor.
*Gözaltılar, gözaltında kayıplar, sürgünler, soruşturmalar devam ediyor. 
''AMA TACİZCİ KORUNUYOR! SAPIK ZİHNİYET DEVLET ELİYLE YAYILIYOR, BUNUN YASASI BİLE ÇIKARILIYOR!!!!! 
BÜTÜN BUNLARA HAYIR'' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

BAŞKENT ANADOLU LİSESİ-CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ-PEYAMİTEPE İLKOKULU-NİĞBOLU ANADOLU L.-M. ALİ HASAN COŞKUN-AÇIKALIN İLKOKULU

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com