YOOtheme
Hata
  • JFolder::create: Could not create directory

10. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

19-20-21 ŞUBAT tarihlerinde 3 gün boyunca askıda kalacaktır.

ŞUBE YÜRÜTME KURULU

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.9.2016 günlü “İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmenler” konulu 2016/19 sayılı genelgeyi yayımlamış ve tüm illerde norm fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler başlamıştır. İlerde doğacak hukuksal gelişmelerden yararlanmak ve bireysel hukuksal girişimlerde kullanmak için tercih yapmak isteyen norm fazlası öğretmenlerin aşağıdaki dilekçeyi vermelerinde yarar vardır;

Dilekçe için tıklayınız

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

19 – 23 Eylül tarihlerinde 1 hafta boyunca kokart takıyoruz.

Kokartlar PDF

Kokartlar JPG

LOGOSUZ

Kokartlar PDF

Kokartlar JPG

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

29 ARALIK GREVİ CEZALARI İÇİN YARGI SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ…

29 Aralık 2015 tarihli hizmet üretmeme eylemimiz nedeniyle üyelerimize verilen disiplin cezaları için il disiplin kuruluna itiraz etmeden doğrudan idare mahkemesine dava açacağız.Çünkü tüm uyarılarımıza rağmen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hukuksuzlukta ısrar etmiş ve 29 Aralık eylemine katılan üyelerimizin itirazının reddine karar vermiştir.Görünen o ki itirazlar bir işe yaramayacak, zaman kaybına neden olacaktır.Bu nedenle disiplin cezası alan üyelerimiz zaman kaybetmeden ceza yazıları tebliğ belgesi ile birlikte şubemize başvurarak şubeden dava açma evraklarını(hukuk yardım yazısı, yetki belgesi ve üyelik formu fotokopisi) alıp hukuk sekreterine teslim edeceklerdir.Ceza nedeniyle aylığından kesinti yapılan üyelerimizin ilgili makbuzu saklamalarında yarar vardır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

AKP kümeti, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde OHAL kapsamında yayınladığı 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine muhalif olarak gördüğü tüm kamu emekçilerine karşı adeta savaş başlattığını ilan etti. Son çıkan bu KHK’lar 15 Temmuz darbe girişiminin tüm hukuksuzluklara kılıf olarak kullanılacağını çok daha güçlü şekilde açığa çıkarmış oldu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

1 Eylül Dünya Barış Günü Dolaysıyla "SAVAŞA, DARBELERE KARŞI, BARIŞ VE DEMOKRASİ TALEPLERİYLE 3 EYLÜL'DE EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇ BİRLİĞİNİN ÇAĞRISIYLA KOLEJ MEYDANINDAYIZ.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

İL DİSİPLİN KURULUNA 29 ARALIK İŞ BIRAKMADAN DOLAYI AYLIKTAN KESME CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sendikamızın Kılık kıyafet eyleminin 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldığına dair MYK kararı

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Arkadaşlar 29 Aralık ile ilgili okullara disiplin cezası (aylıktan kesme) tebliğ edilmeye başladı. Yazı tebliğ edilen üyelerin dikkatine : Bu yazı, ceza yazısı değil savunma istem yazısı. Bu yazıya göre 7 gün içinde savunma vermek gerekiyor. İfade aşamasında genel merkezin ifade örneğini kullananların kısa bir savunma vermelerini, kullanmayanların ise genel merkezin ifade örneğini savunma olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz Ekte kısa savunma için örnek bir savunma örneği gönderilmiştir.

Savunma İstem Yazılarının Tebligatına İlişkin Açıklama

Bilindiği gibi 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz hizmet üretmeme eylemine katılan bazı üyelerimize aylıktan kesme teklifiyle savunma istem yazısı tebliğ edilmiş, bazı üyelerimiz de yaz tatilinde oldukları halde okul müdürlüklerince bu yazıları tebliğ almaya zorlanmaktadır. Öğretmenlere yaz tatilinde ya izin adreslerine ya da elektronik tebligatı almayı kabul etmişlerse elektronik yolla(e-mail, whatsapp) tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat alma konusunda yazılı bir beyanı olmasa dahi bu yolla tebligat almış, buna karşı çıkmamış kamu görevlisine yapılan elektronik tebligatta geçerli bir tebligattır. Bunun dışında öğretmenlerin okul müdürlüklerince yaz tatilinde tebligat almaya zorlanmaları hukuken mümkün değildir.

TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE PUAN INE OLURSA OLSUN İTİRAZ EDEBİLDİĞİMİZ GİBİ ,DEĞERLENDİRMENİN OBJEKTİF OLMADIĞINI BELGELERİYLE SUNARAKTA İTİRAZ EDEBİLİRİZ.
17.4.2015 gün ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. Maddesi uyarınca öğretmenler hakkında “Performans Değerlendirme Formu” düzenlenmekte ve bu Form’da öğretmenlere puan verilmektedir. Yönetsel işlem niteliğinde bu işleme karşı doğrudan dava açılabileceği gibi işlemi yapan okul müdürlüğüne 2577 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca bir itiraz dilekçesi vermekte mümkündür. Eğer itiraz dilekçesi verilecekse bu dilekçeye 60 gün içinde cevap verilmezse ya da olumsuz cevap verilerse 60 günlük dava açma süresinden kalan süre içinde dava açmak gerekir. Söz konusu itiraz dilekçeleri için okul müdürlüğünden mutlaka bir evrak numarası almak gerekir. Aşağıda örnek bir itiraz dilekçesine yer verilmiştir.

DİLEKÇE 1 TIKLAYINIZ

DİLEKÇE 2 TIKLAYINIZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ ÇARŞAMBA 29/06/2016, SAAT 15.30'DA EĞİTİM SEN ANKARA 2 NOLU ŞUBE DE AV.MAHMUT ELDEM'İN KATILACAĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Bilindiği gibi MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesinde,“Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi”nin yapılacağı kurala bağlanmıştır. Değerlendirmenin de Yönetmeliğin ekinde yer alan Performans Değerlendirme Formuna göre yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Eğitim Sen öteden beri, performans değerlendirmelerine karşı çıkmış, buna ilişkin çok sayıda açıklama ve değerlendirme yapmış, Yönetmeliğin 54. maddesi ile Yönetmeliğin ekinde yayımlanan Performans Değerlendirme Formunun iptali istemiyle dava açmıştır. (Danıştay henüz bu konuda bir karar vermemiştir). Özetle sendikamız performans değerlendirmesine ilişkin olarak açık ve net bir tutum takınmıştır.

Şubelerimizden gelen bilgilere göre, çok sayıda il ve eğitim kurumunda performans değerlendirme formları okul yöneticilerince doldurulmuş, ortada haklı hiçbir neden yokken tamamen kişisel ve politik nedenlerle bazı üyelerimize düşük notlar verilmiştir. Kendisine düşük puanlar verilen üyelerimiz elbette performans değerlendirme formlarının iptali istemiyle dava açabilirler. Sendikamızca üyelerimize bu konuda gerekli hukuk yardımının yapılacağının bilinmesini isteriz. Üyelerimiz ayrıca kurumlarına başvurabilir, düşük puan verilmesinin gerekçelerini öğrenmek isteyebilirler. Bu amaçla üyelerimiz için bir dilekçe örneği hazırlanmış, hazırlanan dilekçe örneği ekte gönderilmiştir. Ancak bu başvurunun dava açma sürecini durdurmayacağını belirtmek isteriz.

Performans değerlenmesinde düşük puan verilen üyelerimiz için dilekçe örneği için tıklayınız.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

YILIN YORGUNLUĞUNU ATMAK, TÜRKÜLERİMİZİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEMEK ÜZERE ŞUBE YEMEĞİMİZDE BULUŞUYORUZ. 23 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜNÜ GÖLBAŞI ÜÇMEŞELER'DE HACILAR VE DEREKÖY DERNEĞİ TESİSLERİNDE EĞİTİMSEN ANKARA 1 NO'LU ŞUBE YEMEĞİNDE BULUŞUYORUZ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com