16   Ocak
2018

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Anımsanacağı gibi, (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin) Proje okulları yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştık. Danıştay İkinci Dairesi, açtığımız davada yürütmenin durdurulması isteğimizin reddine karar verdiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurmuş, karara itiraz etmiştik.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımız kısmen kabul etmiş, Yönetmeliğin Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. Maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. Maddelerinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile yönetici olarak görevlendirileceklerde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.

Buna göre PROJE OKULLARINA DUYURU YAPILMADAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATANAMAYACAKTIR.

Kararı görmek için tıklayınız.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Ankara ili Etimesgut ilçesi Güzelkent İlkokulunda 15.5.2014 tarihinde okul bahçesinde yapılan saygı duruşundan sonra sendika kararı olmadığı halde sendika bildirisini okuduğu gerekçesiyle bir üyemiz hakkında 657 sayılı yasa uyarınca uyarma cezası tesis edilmiştir. Bu cezanın iptali istemiyle sendika hukuk büromuzca açılan davada Ankara 14.İdare Mahkemesi 08.12.2016 gün ve E: 2015/22, K: 2016/5244 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Eğitim Sen’in 25 Kasım 2009 ve 26 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen hizmet üretmeme eylemlerine katıldıkları için 657 sayılı yasa uyarınca kınama cezası verilen 318 Eğitim Sen üyesi  adına Genel Merkez Hukuk Bürosunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7.7.2016 tarihli kararıyla, her bir başvurucuya 400 euro manevi tazminat ödenmesine, ayrıca avukatlık ücreti ve masraflar için 13.500 euro ödenmesine karar vermiştir.

kararı görmek için tıklayınız