19   Şubat
2019

Eylem ve Etkinlik
Typography
1 Mayıs Tandoğan (Anadolu ) Meydanı miting başvurumuz Ankara Valiliği tarafindan onaylanarak tertip komitesi başkanına tebliğ edilmiştir.
Emek, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs’a sorunlarımızın hiç olmadığı kadar ağırlaştığı bir dönemde giriyoruz. Siyasal iktidarların yıllardır hayata geçirdiği, bugün OHAL karanlığı ile sürdürülen düzende, en temel haklarımız yok ediliyor.Çalışanlara, Yoksulluk ve Güvencesizlik Dayatılıyor
• Kadrolu-güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor.
• Emekliliğimizde sefalete itiliyoruz.
• Ödediğimiz vergilere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçmediğimiz köprülerin, hizmet almadığımız şehir hastanelerine ödenen paralar bizim cebimizden çıkıyor.
OHAL’ DE sorunlarımız Katlanarak artıyor.
Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ortamda emeğin haklarından da söz edilemeyeceğini yaşayarak öğreniyoruz.
• Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Anayasa ve yasalar yok sayılıyor.
• Grevler yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlüklerim yok sayılıyor. 
• OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak için kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. 
• Kadınlara yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarları artarken vatandaşın, sosyal medya paylaşımlarına kadar inceleyip ceza yağdıranlar, kadınları ve çocukları korumak yerine emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir diyen kadınlara yönelik baskılarını artıyor
• Hem “yerli ve milli” olmakla övünüp hem de halkın birikimlerinin ürünü kamu kurumlarını yok pahasına sermayeye peşkeş çekerek özelleştirme rekoru kıranlar, ülkeyi tarım ve temel gıda ürünlerinde de dışarıya bağımlı hale getirenler, gözünü şimdi de Şeker Fabrikalarına dikiyor. Zehirden farksız Nişasta Bazlı Şeker üreticisi uluslararası dev holdinglerin çıkarı için halkın sağlığı tehlikeye atılıyor.
Emeğimiz, Ülkemiz, Geleceğimiz İçin 1 Mayıs’a!

Gücünü bizi bölmekten alanların dayattığı sömürü, yoksulluk ve baskıya karşı; bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler, işsizler, çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar, vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, ülkesini ve geleceğini savunanlar, emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliğini; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar, 1 Mayıs meydanında Ankara TANDOĞAN (ANADOLU) MEYDANI'NDA buluşuyor. 

1 MAYIS'TA TANDOĞANDA TALEPLERIMIZİ HAYKIRIYORUZ.

Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
Türkülerimizle ve Halaylarımızla Kol Kola, Omuz Omuza

HAYDİ, 1 MAYIS’A!